Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK Gimnazjum w Bralinie
  REGULAMIN ODZNAKI REGIONALNEJ PTTK TURYSTA POWIATU KEPIŃSKIEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI

,,TURYSTA POWIATU KĘPIŃSKIEGO”

 

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE działające przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Bralinie
i Międzyszkolnym Klubie Sportowym
„Sokół” w Bralinie

 

§ 1

 

Odznaka ,,TURYSTA POWIATU KĘPIŃSKIEGO” jest odznaką regionalną PTTK

 

§ 2

 

Celem odznaki jest zachęcenie do poznania Powiatu Kępińskiego, uprawiania turystyki i krajoznawstwa na naszym terenie.

 

§ 3

 

Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki  PTTK przy oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11,  98-400 Wieruszów.

 

§ 4

 

Odznaka jest jednostopniowa. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 

§ 5

 

Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej - indywidualnych lub zbiorowych, na terenie powiatu kępińskiego, przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 10 rok życia.

§ 6

 

Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Powiatu Kępińskiego.

 

§ 7

 

Odznakę ,,TURYSTA POWIATU KEPIŃSKIEGO” uzyskuje się poprzez odwiedzenie obiektów  Powiatu Kępińskiego według zamieszczonego wykazu w dowolnie wybranej kolejności.

 

§ 8

 

Obiekty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przodownikiem, przewodnikiem lub bez ich udziału.

 

 

 

 

§ 9

 

Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w książeczce dokonują:

·        kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,

·        przodownik turystyki kwalifikowanej,

·        kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,

·        napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając w kronice swoją pieczęcią.

Potwierdzeniem zwiedzenia poszczególnych miejsc powinna być data, pieczątka lub opis w książeczce odznaki Turysta Powiatu Kępińskiego.

Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zwiedzenia danego obiektu przez tą osobę.

 

§ 10

 

Ubiegający się o Odznakę ,,TURYSTA POWIATU KEPIŃSKIEGO” po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych obiektów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki  PTTK przy oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11,  98-400 Wieruszów.

§ 11

 

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki ,,TURYSTA POWIATU KĘPIŃSKIEGO”, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 

§ 12

 

Odznakę nabywa się w Oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11, 98-400 Wieruszów lub w SKKT PTTK  w Bralinie,  za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Otrzymanie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

 

§ 13

 

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką ,,TURYSTA POWIATU KEPIŃSKIEGO” można uzyskać w siedzibie koła SKKT PTTK w Bralinie.

Tel./fax 62-7811208   www.koloturystyczne.pl.tl oraz w Oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11,  98-400 Wieruszów.

 

§ 14

 

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki PTTK przy oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11,  98-400 Wieruszów.

 

 

 

 

§15

 

Wnioskuje się o uroczyste wręczanie odznaki  podczas uroczystości związanych z obchodami  Międzynarodowego Dnia Turystyki (27 września).

 

 

§16

Zdobywcy odznaki  wpisywani są kolejno w wykaz zdobywców odznaki, który dostępny jest na stronie internetowej Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego w Bralinie oraz w Oddziale PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie na ul. Waryńskiego 11,  98-400 Wieruszów.

 

 

 

 

 
  Jesteś na stronie jako 27757 odwiedzający (82806 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=