Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTTK Gimnazjum w Bralinie
  ODZNAKA TURYSTA POWIATU KEPIŃSKIEGO - WYKAZ OBIEKTÓW
 

                                                                                                                      

                                                               Wieruszów, 4 czerwca 2012 r.

  

Wykaz obiektów do zwiedzania

celem zdobycia odznaki

,,TURYSTA POWIATU KĘPIŃSKIEGO”

 

1.       Układy przestrzenne dawnych i obecnych miast:

a.      Baranów  - pośrodku kwadratowy rynek z 7 wlotami ulic

b.      Bralin - rozciągnięty wzdłuż szosy Kępno - Wrocław, niewielki rynek, zwarta zabudowa większości ulic

c.       Kępno - pośrodku kwadratowy rynek z 9 wlotami ulic, stara zwarta zabudowa centrum

d.      Rychtal - pośrodku kwadratowy rynek z 8 wlotami ulic, stara zwarta zabudowa centrum

 

2.        Zabytki architektury murowanej:

Kościoły:

 • Synagoga w Kępnie
 • Kościół p.w. św. Marcina w Kępnie
 • Kościół ewangelicko-augsburski w Kępnie
 • Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
 • Kościół w Krzyżownikach
 • Kościół p.w. św. Idziego Opata w Siemianicach
 • Kościół p.w. św. Anny w Bralinie
 • Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej
 • Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Taborze Wielkim
 • Kaplica p.w. św. Jadwigi  Śląskiej na łąkach Mnichowickich
 • Kościół p.w. św. Stanisława w Trzcinicy

Pałace i dworki:

 • Pałac Feliksa Wężyka w Mroczeniu
 • Pałac Szembeków w Siemianicach
 • Pałac Mańkowskich w Grębaninie
 • Pałac w Laskach z 1908 r.
 • Pałac w Słupi pod Kępnem
 • Pałac w Skoroszowie
 • Pałac w Pomianach z 1890 r.
 • Dworek w Nosalach  z 1803 r.
 • Dworek w Domaninie
 • Dworek w Mikorzynie
 • Dworek w Ustroniu - dawny pałacyk myśliwski z 1877 r.
 • Dworek w Wielkim Buczku
 • Donaborów - dwór z zamkiem z pocz. XIX w., park koniec XIX w.
 • Drożki  - dwór i park z I poł. XIX w.
 • Łęka Opatowska  - dwór (obecnie szkoła) park z 2 poł. XIX w.
 • Mikorzyn - dwór z 1786 r., park, ogrodzenie
 • Perzów - pałac z II poł. XIX w.
 • Rzetnia - dwór i park z 1910 r.
 • Stogniew - budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.
 • Teklin - dwór, park z 1870 r.
 • Trzcinica - dwór z 1880 r.
 • Wesoła - dworek Szembeków z pocz. XX w.
 • Wielki Buczek - dwór i park

3.         Zabytki architektury murowanejkaplice

  • Bandlów – p.w. Św. Jadwigi XIX/XX w.
  • Czermin  - p.w. Św. Józefa koniec XIX w. (dawny zbór Baptystów)
  • Mnichowice - p.w. Św. Jadwigi 1890-91 – 1.5 km od wsi
  • Raków  - p.w. NBP Częstochowskiej – neoromańska z 1863 r.

 

4.         Zabytki budownictwa drewnianego - kościoły:

  • św. Rocha w Proszowie
  • Kościół p.w. św. Wawrzyńca i Andrzeja w Baranowie
  • kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny "Na Pólku" w Bralinie
  • Kościół p.w. św. Filipa i Jakuba Apostołów w miejscowości Koza Wielka
  • Kościół p.w. św. Andrzeja w Słupi pod Bralinem
  • Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Laskach
  • Kościół p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Grębaninie
  • Kościół WNMP i św. Mikołaja w Kierznie
  • Kościół p.w. Jadwigi Śląskiej - Olszowa
  • Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świbie
  • Kościół p.w. Filipa i Jakuba Apostołów w Kozie Wielkiej
  • Kościół p.w. Jana Nepomucena  w Drożkach
  • Kościół p.w. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku

 

5.         Muzea:

·           Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza, Piotra Potworowskiego w Kępnie,

·           Izba Pamięci Wsi Raków.

 

6.        Miejsca pamięci i cmentarze:

·           Remiszówka - zbiorowy grób konfederatów barskich,

·           Siemianice - tablica umieszczona na elewacji frontowej kościoła,

·           Opatów - obelisk - cmentarz parafialny Poległym za Wolność 1918 - 1920,

·           Korzeń - pomnik upamiętniający bitwę, rozegraną w czasie powstania wielkopolskiego 19.02.1919 r.,

·           Mnichowice - obelisk ku pamięci Antoniego Gabriela,

·           Nowa  Wieś Książęca - obelisk ku pamięci Jana  Nowaka - obrońcy Poczty Gdańskiej w 1939 r.

·           Lipnik - obelisk upamiętniający śmierć Ks. Prałata Jana Ćwiejkowskiego.

·           Czermin - dawny cmentarz Baptystów koniec XIX w.

·           Darnowiec - groby żołnierzy armii napoleońskiej ( 2.5 km od wsi na południe w lesie)

·           Grębanin - cmentarz przykościelny – grób rotmistrza Wojska Polskiego Gabriela Hawryło Holoubka zginął w 1588 r. pod Byczyną

·           Kępno - cmentarz katolicki zał. w XIX w. -  grób z pomnikiem 5 żołnierzy poległych w latach 1920-22

·           Mielęcin - dawny cmentarz ewangelicki XIX w. i grobowiec na wzgórzu Weroniki Masłowskiej

·           Mikorzyn - cmentarz - mogiła 4 żołnierzy WP poległych 1 IX 1939 r., obelisk upamiętniający ofiary II wojny światowej

·           Myjomice - grób Andrzeja Kurzawy i Stanisława Mulczyńskiego uczestników Powstania Wielkopolskiego

·           Olszowa - grób gen Chrzanowskiego uczestnika Powstania Listopadowego

·           Osiny - dom nr 59  - miejsce pochowania w 1812r. żołnierzy napoleońskich

·           Słupia pod Kępnem - cmentarz - grób Franciszka Hełki ofiary obozu w Oświęcimiu, Franciszka Skąpskiego uczestnika Powstania Wielkopolskiego

·           Tabor Stary - cmentarz, zwany także husyckim - około 4 km od Taboru Wielkiego przy drodze do leśniczówki Lipnik. Znajdują się tam groby dwóch pastorów, głaz - pomnik upamiętniający wieś Stary Tabor istniejącą w latach 1775-1885)

 

7.        Obiekty turystyczne:

·           Grodzisko średniowieczne, tzw. "Kopiec" w Kępnie

·           unikalny dwupoziomowy dworzec kolejowy w Kępnie z krzyżowym usytuowaniem peronów (jeden z dwu tego rodzaju obiektów w Polsce)

·           Kępno - ratusz miejski z 1846 roku

·           Kępno domy mieszczańskie z II poł. XVIII i XIX w.

·           Kapliczka św. Jadwigi wśród łąk pod Krzyżownikami

·           Dwór myśliwski Ustronie k/Opatowa

 

 

8.        Rezerwaty przyrody:

·           Rezerwat przyrody „Stara Buczyna” w Rakowie w gminie Łęka Opatowska

·           Rezerwat przyrody „Las Łęgowy” w Dolinie Pomianki w gminie Łęka  
       Opatowska

·           Rezerwat przyrody „Oles” w Dolinie Pomianki w gminie Łęka Opatowska

·           Rezerwat przyrody „Studnica” w gminie Rychtal

 

9.        Pomniki przyrody:

·           Dąb szypułkowy - Kępno (obok synagogi)

·           Dąb szypułkowy - 7 pomników przyrody "Bralińskie Dęby"

·           Dąb szypułkowy w Mroczeniu

·           Cis pospolity - Olszowa przy drodze E8

·           Lipa drobnolistna - Olszowa

·           Dąb szypułkowy - Olszowa nr 52

·           Cis pospolity - Grębanin  (przy szpitalu)

·           Grupa 5 dębów szypułkowych - park w Mikorzynie

·           Aleja dębowa przy drodze Mikorzyn - Torzeniec

·           Lipa drobnolistna - Szklarka Mielęcka

·           Wiąz szypułkowy - na terenie parku wiejskiego w Myjomicach

·           Dąb szypułkowy - przy drodze polnej - Mianowice

·           Sosna pospolita - Kliny

·           Lipa drobnolistna - Zgorzelec - Rychtal

·           Lipa drobnolistna - Wodziczna

·           Lipa drobnolistna - Wielki Buczek

·           Grupa 5 buków - Leśny Zakład doświadczalny Akademii Rolniczej w Laskach

·           Lipa drobnolistna - Laski (cmentarz)

 

10.    Parki:

·           Park przy siedzibie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach

·           Park w Laskach

11.    Znakowane szlaki turystyczne:

·           Żółty szklak turystyczny - pieszo rowerowy
Mikorzyn - DOMANIN - (początek szlaku zielonego) - Myjomice - Krążkowy - Mianowice - KĘPNO - (początek szlaku niebieskiego) - Osiedle Przemysława- Osada Lipka - Grębanin - Mroczeń - Laski - Marianka Siemiańska - Siemianice. Długość około 42 km.

·           Śląski Szlak turystyczny - pieszo rowerowy
WIELKI BUCZEK - rezerwat przyrody "Studnica" - Zgorzelec - Krzyżowniki - Proszów - Skoroszów - RYCHTAL - Darnowiec - Gierczyce - Remiszówka - Nowa Wieś Książęca – MNICHOWICE. Długość około 32 km.

·           Niebieski szlak turystyczny -  pieszo rowerowy
KEPNO - (dworzec główny - "Kopiec" - Osiedle Przemysława) - Chojęcin - Pólko - Bralin - Utrata - Mielęcin - Marcinki - Trzy Kamienie - Kobyla Góra (połączenie         ze szlakiem zielonym). Długość około 35 km.

·           Zielony szlak turystyczny
DOMANIN - (połączenie ze szlakiem żółtym) - Rzetnia. Długość ok. 52 km.

Szlaki turystyczne

            Piesze

Wielkopolski Szlak Żółty

a. Granica Powiatów - Mikorzyn - Domanin PKP - Kępno - Grębanin – Mroczeń - Laski - Kuźnica Trzcińska - Granica Powiatu

b. Granica Powiatu - Marianka Siemieńska Leśnictwo - Siemianice - Wesoła - Granica Powiatów

Pięć Rezerwatów Przyrody

Niebieski

Granica Powiatów - Kolonia Opatowska - Szalonka - Raków - Rezerwaty - Marianka Siemieńska Węzeł - Granica Powiatu

Grabów nad/Prosną - Kobyla Góra

Zielony

Domanin PKP - Rzetnia - Granica Powiatów

Kępno PKP - Zmyślona Ligocka

Niebieski

Kępno PKP - Chojęcin - Bralin - Mielęcin - Granica Powiatów

Rowerowe

Smocza Kraina

Czerwony

a. Granica Powiatów - Weronikopole - Mielęcin - Czermin - Granica Powiatów

b. Granica Powiatów - Bralin-Nosale - Mnichowice -Turkowy - Perzów - Mnichowice - Nowa Wieś - Domasłów - Trębaczów - Kuropka - Miechów - Koza Wielka - Słupia - Granica Powiatów

Transwielkopolska Trasa Rowerowa

Zielony

Siemianice - Łęka Opatowska - Laski - Mroczeń - Grębanin - Bralin - Czermin - Granica Powiatów

Wrota Wielkopolski

Niebieski

Baranów - Grębanin - Mroczeń - Nowa Wieś - Raków - Rezerwaty - Siemianice -Kuźnica Trzcinicka - Wodziczna - Wielki Buczek - Rezerwat „Studnica” - Darnowiec  - Drożki - Łęka Mroczeńska - Grębanin - Baranów

Łącznik Do Wrót Wielkopolski

Czarny

Granica Powiatu - Biadaszki - Donaborów - Baranów - Kępno Rynek

Łącznik do Donaborowa

Czerwony

Granica Powiatów - Donaborów

Łącznik do Siemianic

Czarny

Granica Powiatów - Siemianice

Łącznik do Świby

Niebieski

Granica Powiatów Świba PKP

Powstańców Wielkopolskich

Czarny

Granica Powiatów Domanin Wieś - Mikorzyn - Granica Powiatów

Południowej Wielkopolski – żółty rowerowy

Kępno Rynek - Baranów  - Donaborów - Ustronie - Opatów - Kolonia Opatowska - Podbolesławiec - Wesoła - Siemianice - Łęka Opatowska - Zmyślona Słupska - Stogniew - Laski - Trzcinica - Pomiany - Wodziczna - Teklin - Wielki Buczek - Stogniewice - Skoroszów - Krzyżowniki - Rychtal - Darnowiec - Drożki - Zbyczyna - Trębaczów - Kuropka - Miechów - Koza Wielka - Słupia - Brzezie - Perzów - Mnichowice - Nosale - Pólko - Bralin - Tabor Mały - Mielęcin - Granica - 140 km

12.     Inne obiekty turystyczne

  • Grodzisko średniowieczne, tzw. "Kopiec"
  • unikalny dwupoziomowy dworzec kolejowy z krzyżowym usytuowaniem peronów (jeden z dwu tego rodzaju obiektów w Polsce)
  • Kępno - ratusz miejski z 1846 roku
  • Kępno domy mieszczańskie z II poł. XVIII i XIX w.
  • Kapliczka św. Jadwigi wśród łąk pod Krzyżownikami
  • Albertów - cegielnia z XIX w.
  • Bralin - staw zw. Brodziskiem (w okolicy pozostałości dawnej stacji radarowej z czasów II wojny światowej „Kempenstein” z lat 1943-45)
  • Domanin - drewniany spichlerz
  • Drożki - (1.5 km od wsi słupy graniczne z granicy polsko - niemieckiej)
  • Gęsia Górka - komin dawnej cegielni z XIX w.
  • Grębanin - dom tzw. „Czerwona Willa” z końca XIX w. W latach 1933 – 39 mieszkał tu malarz Tadeusz Piotr Potworowski
  • Miechów - dawna strażnica graniczna z 1920 r.
  • Łęka Opatowska - zespół dworca kolejowego  z lat 1885-1820
  • Opatów - młyn wodny na Pomiance z I poł. XX w.
  • Stogniewice -  słupy graniczne z granicy polsko-niemieckiej
  • Słupia pod Bralinem - dawna strażnica graniczna z 1920 r.
  • Szum - młyn wodny z końca XIX w.
  • Turkowy - młyn drewniany z XIX w.
  • Wiadukty Rezerwatu „Studnica”

 

 

 

Bibliografia

 1. Gość R. „Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego”. Kępno 2005 r.
 2. Tyszkiewicz H. „Pałacyki i dworki powiatu kępińskiego”. Kępno 2008 r.
 3. Tyszkiewicz H. „Drewniane kościoły powiatu kępińskiego”. Kępno 2007 r.

 

 
  Jesteś na stronie jako 27757 odwiedzający (82811 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=